Ton Moonen

Partner | Kruger

Ton Moonen Kruger

Ton Moonen (1958) is partner bij Kruger. Voor dit Rotterdamse advieskantoor begeleidt hij ondernemingen in herstructureringstrajecten. Door zijn ruime praktijkervaring is hij sterk onderlegd in de financieringszaken en -technieken en de juridische aspecten die bij herstructureringen komen kijken. Ook is hij goed bekend met de gang van zaken binnen verschillende soorten ondernemingen. Gedurende zijn carrière heeft Moonen een uitgebreid netwerk opgebouwd, dat hij veelvuldig benut om ondernemers en ondernemingen aan elkaar te koppelen. Moonen is, evenals veel van zijn collega’s bij Kruger, EACTP-gecertificeerd.

Jeugd & opleiding

Ton Moonen groeide op in Kerkrade in een tweetalig gezin, waar hij al vroeg het belang inzag van letterlijk en figuurlijk over de grenzen kijken. De nieuwsgierigheid naar mensen en naar kansen die in deze periode werd aangewakkerd, heeft Moonen sindsdien altijd vastgehouden.

Nadat hij in Heerlen het atheneum had doorlopen, studeerde Moonen in Tilburg Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hier behaalde hij zijn propedeuse en kandidaats, waarna hij in 1985 het vervolg onderbrak voor een baan als onderzoeksassistent aan deze universiteit.

Na  zich ruim tien jaar op zijn carrière gericht te hebben pakte Moonen zijn studie Economie weer op. Al snel stapte hij over op Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht om zich breder te kunnen ontwikkelen. In 1998-1999 behaalde Moonen zijn propedeuse en voltooide hij in een jaar tijd anderhalf tot twee jaar van de rechtenopleiding. Hij deed dit middels een avondstudie naast zijn werk en familieleven, maar zag zich door deze drukke combinatie uiteindelijk genoodzaakt te stoppen.

Carrière

Ton Moonen begon zijn carrière in 1985 als onderzoeksassistent aan de Katholieke Universiteit Brabant. Twee jaar later trad hij in dienst van FMN Finance House, een factoringmaatschappij die gedurende Moonens tienjarige dienstverband uitgroeide tot een complete financieringsmaatschappij. In 1997 maakte hij de overstap naar NMB-Heller, destijds de grootste speler op de Nederlandse factoringmarkt.

Bij zowel FMN Finance House als NMB-Heller was Moonen hoofd van de afdeling Juridisch en Herstructureringen. Hij was betrokken bij het analyseren van de cijfers, organisatiestructuur, mogelijkheden op de markt en financiële en juridische risico’s, ter ondersteuning van klanten bij het (opnieuw) winstgevend worden of bij een doorstart.

Voor beide bedrijven reisde Moonen door heel Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zo kwam Moonen in aanraking met een grote verscheidenheid aan organisaties, in binnen- en buitenland en variërend in grootte, sector, bedrijfscultuur en nationale wet- en regelgeving. Deze diversiteit stelde Moonen bovendien in staat een omvangrijk netwerk op te bouwen.

Ton Moonen bij Kruger

In 2002 stapte Ton Moonen over naar Kruger. Daar kon hij dichter op de onderneming zitten, in plaats van als financier aan de andere kant van de tafel. Als partner bij Kruger zet Moonen sindsdien zijn ruime praktijkervaring en zijn contacten in om ondernemingen door herstructureringstrajecten te begeleiden en de betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen. Daarbij blijft zijn communicatie open, transparant en gefundeerd, en durft hij zeker ook tegenspraak te bieden wanneer dat nodig is.

Zelf omschrijft Ton Moonen zijn werk bij Kruger als volgt: “Gedienstig, creatief en resultaatgericht, met een goed gevoel voor nuances in de onderlinge verhoudingen, met het ondernemingsbelang altijd voorop!

Ton Moonen erkent dat cijfers belangrijk zijn, maar in zijn werkveld zijn veel andere factoren minstens net zo belangrijk. “Analyse van de cijfers stelt niet zo veel voor, als je niet met de mensen in de onderneming in staat bent het noodzakelijke te realiseren”, aldus Moonen. Daarom combineert Moonen zijn diepgaande kennis, praktijkervaringen en people skills om de klanten van Kruger bij te staan. “Als er ergens in een bedrijf nog een klein vonkje is, dan is Kruger in staat om er een warm vuurtje van te stoken.

Nevenactiviteiten

Als onderzoeksassistent was Moonen midden jaren tachtig betrokken bij het onderzoek van twee professoren naar automatisering op kantoor. Dit was immers de tijd waarin pc’s op kantoor hun intrede deden. Na afronding van dit project bleef Moonen zeer geïnteresseerd in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo is hij voorzitter van IT-netwerkclub b4IT, bezoekt hij techbeurzen en financierde hij in zijn tijd als bankier bedrijven met een technologische achtergrond.

Ton Moonen KrugerTon Moonen (1958) is partner bij Kruger. Voor dit Rotterdamse advieskantoor begeleidt hij ondernemingen in herstructureringstrajecten. Door zijn ruime praktijkervaring is hij sterk onderlegd in de financieringszaken en -technieken en de juridische aspecten die bij herstructureringen komen kijken. Ook is hij goed bekend met de gang van zaken binnen verschillende soorten ondernemingen. Gedurende zijn carrière heeft Moonen een uitgebreid netwerk opgebouwd, dat hij veelvuldig benut om ondernemers en ondernemingen aan elkaar te koppelen. Moonen is, evenals veel van zijn collega’s bij Kruger, EACTP-gecertificeerd.

Jeugd & opleiding

Ton Moonen groeide op in Kerkrade in een tweetalig gezin, waar hij al vroeg het belang inzag van letterlijk en figuurlijk over de grenzen kijken. De nieuwsgierigheid naar mensen en naar kansen die in deze periode werd aangewakkerd, heeft Moonen sindsdien altijd vastgehouden.

Nadat hij in Heerlen het atheneum had doorlopen, studeerde Moonen in Tilburg Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hier behaalde hij zijn propedeuse en kandidaats, waarna hij in 1985 het vervolg onderbrak voor een baan als onderzoeksassistent aan deze universiteit.

Na  zich ruim tien jaar op zijn carrière gericht te hebben pakte Moonen zijn studie Economie weer op. Al snel stapte hij over op Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht om zich breder te kunnen ontwikkelen. In 1998-1999 behaalde Moonen zijn propedeuse en voltooide hij in een jaar tijd anderhalf tot twee jaar van de rechtenopleiding. Hij deed dit middels een avondstudie naast zijn werk en familieleven, maar zag zich door deze drukke combinatie uiteindelijk genoodzaakt te stoppen.

Carrière

Ton Moonen begon zijn carrière in 1985 als onderzoeksassistent aan de Katholieke Universiteit Brabant. Twee jaar later trad hij in dienst van FMN Finance House, een factoringmaatschappij die gedurende Moonens tienjarige dienstverband uitgroeide tot een complete financieringsmaatschappij. In 1997 maakte hij de overstap naar NMB-Heller, destijds de grootste speler op de Nederlandse factoringmarkt.

Bij zowel FMN Finance House als NMB-Heller was Moonen hoofd van de afdeling Juridisch en Herstructureringen. Hij was betrokken bij het analyseren van de cijfers, organisatiestructuur, mogelijkheden op de markt en financiële en juridische risico’s, ter ondersteuning van klanten bij het (opnieuw) winstgevend worden of bij een doorstart.

Voor beide bedrijven reisde Moonen door heel Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zo kwam Moonen in aanraking met een grote verscheidenheid aan organisaties, in binnen- en buitenland en variërend in grootte, sector, bedrijfscultuur en nationale wet- en regelgeving. Deze diversiteit stelde Moonen bovendien in staat een omvangrijk netwerk op te bouwen.

Ton Moonen bij Kruger

In 2002 stapte Ton Moonen over naar Kruger. Daar kon hij dichter op de onderneming zitten, in plaats van als financier aan de andere kant van de tafel. Als partner bij Kruger zet Moonen sindsdien zijn ruime praktijkervaring en zijn contacten in om ondernemingen door herstructureringstrajecten te begeleiden en de betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen. Daarbij blijft zijn communicatie open, transparant en gefundeerd, en durft hij zeker ook tegenspraak te bieden wanneer dat nodig is.

Zelf omschrijft Ton Moonen zijn werk bij Kruger als volgt: “Gedienstig, creatief en resultaatgericht, met een goed gevoel voor nuances in de onderlinge verhoudingen, met het ondernemingsbelang altijd voorop!

Ton Moonen erkent dat cijfers belangrijk zijn, maar in zijn werkveld zijn veel andere factoren minstens net zo belangrijk. “Analyse van de cijfers stelt niet zo veel voor, als je niet met de mensen in de onderneming in staat bent het noodzakelijke te realiseren”, aldus Moonen. Daarom combineert Moonen zijn diepgaande kennis, praktijkervaringen en people skills om de klanten van Kruger bij te staan. “Als er ergens in een bedrijf nog een klein vonkje is, dan is Kruger in staat om er een warm vuurtje van te stoken.

Nevenactiviteiten

Als onderzoeksassistent was Moonen midden jaren tachtig betrokken bij het onderzoek van twee professoren naar automatisering op kantoor. Dit was immers de tijd waarin pc’s op kantoor hun intrede deden. Na afronding van dit project bleef Moonen zeer geïnteresseerd in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Zo is hij voorzitter van IT-netwerkclub b4IT, bezoekt hij techbeurzen en financierde hij in zijn tijd als bankier bedrijven met een technologische achtergrond.

Publicaties

De Pre-pack

Nu het ernaar uitziet dat het in faillissementenland binnen Nederland iets rustiger wordt, is het wellicht tijd even terug te blikken op de diverse Pre-packs die ons kantoor heeft begeleid.